• TOPLINSKE CRPKE ZA PRIKLJUČAK NA ZEMALJSKI KOLEKTOR ILI PODZEMNE VODE
 • DH-topliske crpke za grijanje i hlađenje učina od 5,5 do ca. 100 kW i više služe kao samostalni sistemi za grijanje i hlađenje, ili u kombinaciji s površinskim, solarnim, toplozračnim sistemima itd.

 • DH-topliske crpke su:

 • posebno tihe u pogonu
 • imaju mogućnost iskorištavanja povrata vode i zraka
 • sadrže jedinstveno upravljanje C2000 koje u svako vrijeme garantira optimalnu iskoristivost toplinskog učina
 • u ljetnom periodu moguća funkcija klimatiziranja
 • Moguće priključenje na kompjuterski sistem s daljinskim upravljanjem i daljinskom dijagnozom
 • apsolutna sigurnost kod višestupanjskih sistema – kod disfunkcije jedne jedinice sistem i dalje funkcionira
 • duga životna dob – pojedinačni kompresori u pogonu su samo po potrebi
 • Iskoristite prednosti toplinske crpke u kombinaciji s niskotemeraturnim površinskim sistemima za grijanje i hlađenjekoji optimalno funkcioniraju s temperaturama polaza od 30°C (grijanje) odn. 16°C (hlađenje)!

  Zatražite ponudu – kliknite ovdje ili nas kontaktirajte telefonom ili faksom.


  TOPLINSKE CRPKE za svoj rad mogu koristiti

  temperaturu zemlje kroz kolektore

  Plants: Slika 3 0d 10

  temperaturu zemlje kroz dubinske sonde

  • Plants: Slika 4 0d 10

  temperaturu podzemnih voda

  Plants: Slika 5 0d 10

  temperaturu zraka iz okoline

  Plants: Slika 6 0d 10

  Plants: Slika 6 0d 10
  Juni 4, 2008

  Novi prospekt za download u pdf formatu

  Download prospekta