Predizolirane fleksibilne cijevi za grijanje i sanitarnu vodu                 za solar i hlađenje, pogone na bioplin, industriju itd.

       

    Predizolirana PE-Xa fleksibilna cijev dimenzija 16-110 mm, proizvedena u skladu DIN 16892/93, max. 6 ili 10 bar, izolacija PUR ili PEX pjena, s rebrastim PE-HD omotačem.                             Namjena: za direktno polaganje u zemlju ili na otvorenom. Cijevi za grijanje sa EVOH-slojem protiv difundiranja kisika. Maksimalna savitljivost kroz rebrasti plašt.

       

    Navojni i pres-spojevi proizvedeni od mesinga ili crvenog ljeva, s DVGW dozvolom, za višekratnu upotrebu.                                         Montaža bez posebnih zahtjeva za specijalnim alatima. Isporuka svih potrebnih elemenata i pribora za montažu, kao i podrška kod izrade projekta i izračuna potreba za Vaš objekat.

         

    - Bakrena predizolirana cijev

    - Inox predizolirana solarna cijev

    - Alu-PE-X predozilarana cijev

    Naknadna izolacija spojnih elemenata:                                 jednostavna montaža s kalupima i dvokomponentnom pjenom ili pripremljenim izolacijskim komadima.

    Navojni i pres-spojevi proizvedeni od mesinga ili crvenog ljeva

       

     


DH-Flexi

Plants: Slika

 

  • Novi prospekt
  • za download u pdf formatu

Download prospekta