• LogoComfort-podstanice u potpunosti mogu zamijeniti funkciju etažnog grijanja, a da
  istovremeno u tehničkom, gospodarskom i ekološkom smislu imaju niz prednosti:

 • potrebna je samo jedna centralna vertikala, a razdjela se vrši decentralno, dodatni
  vod za toplu vodu i cirkulacijski vodovi nisu potrebni
 • jedostavna i brza montaža
 • potpuna zaštita od legionele
 • predviđene su za ugradnju vodomjera i kalorimetra
 • mogu se montirati u stambenom prostoru ili van njega, podžbukno, nadžbukno ili u
  postojećoj vertikali
 • istovremeno mogu služiti za regulaciju centralnog grijanja i zagrijavanje sanitarne
  vode
 • nije potrebno održavanje kao kod standardnih sistema (npr. etažni sistemi sa
  dimnjacima)
 • kompletna dokumentacija, tehnička podrška i projektiranje Logotherm-sistema
  sastavni su dio ponude i isporuke.

    Shematski prikaz Logo-sistema
  Plants: Slika 1 0d 10

  • Alternativa za etažno grijanje:
  • LogoComfort podstanice
 • za priključenje na toplane i kotlovnice u stanogradnji
 • za individualnu regulaciju i kontrolu grijanja
 • s mogućnošću ugradnje vodomjera i kalorimetra


  Logotherm priključni sustavi

  Plants: Slika 3 0d 10

  LogoPack za ugradnju u vertikalu

  • Plants: Slika 4 0d 10

  Alternativa za etažno grijanje LogoComfort

  Plants: Slika 5 0d 10

  Shematski prikaz Logo-sistema

  Plants: Slika 6 0d 10
  Juni 4, 2008

  Novi prospekt za download u pdf formatu

  Download prospekta